Anasayfa Kurumsal Faaliyet Alanlarımız Uygulama Alanlarımız Bayiliklerimiz Sertifikalarımız Referanslarımız İletişim Bilgilerimiz
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
11 22 33 44 55 66
html slider by WOWSlider.com v5.3
     

ENDÜSTRİEL HAVALANDIRMA VE KLİMA UYGULAMALARI

Havalandırma tesisatı konforlu yaşamın gereklerinden biri olarak sayılmaktadır. Split klimalar sayesinde havalandırma yapmadan ısıtma ve soğutma yapılabilse de içeriye temiz hava girip  kötü hava dışarı atılmadan konforun sağlanamayacağı anlaşılmıştır. Bunun yanında havalandırma tesisatı sadece konforla alakalı değildir. Bazı yerlerde ısıtma ve soğutma ihtiyacı olmamasına rağmen havalandırma tesisatı sağlıklı bir ortam oluşturabilmek için zorunlu hale gelmiştir ve bu konuda yasal sorumluluklar bulunmaktadır.

Özellikle kapalı otoparklar, alışveriş merkezleri, restoranlar,fabrikalar gibi yerlerde nitelikli bir havalandırma tesisatı yapılmalıdır.

1-) HÜCRELİ ASPİRATÖR VE VANTİLATÖRLER

A-) Hücreli Aspiratörler :

Hücreli aspiratörler iç havalandırmada ortamdaki kirli havayı dış ortama atmakta kullanılan fonksiyonel, estetik, sese ve ısıya karşı izoleli cihazlardır. Hücreli aspiratörlerin debileri çok geniş bir aralıkta değişebilmektedir.  Elektirik enerjisi ile çalışırlar.

B-) Hücreli Vantilatörler :

Hücreli ventilatörler ış havalandırmada bulunan pozitif havayı filtre ederek iç ortama aktarmakta  kullanılan fonksiyonel, estetik, sese ve ısıya karşı izoleli cihazlardır. Hücreli vantilatörlerin debileri çok geniş bir aralıkta değişebilmektedir.  Elektirik enerjisi ile çalışırlar.

İsteğe bağlı olarak vantilatörlerde serpantin(eşanjör) kullanılabilmektedir. Amacı dış ortam ısısı 0°C olduğunda iç ortama verdiği hava sıcaklığı 24 – 26°C arasında olmasıdır genellikle kış mevsiminde kullanılabilmektedir.

Hücreli tip aspiratörler ve hücreli tip vantilatörlerin  diğer havalandırma cihazlarından farkı; izole edilmiş bir kabininin bulunması yani korunaklı dış hücre yapısının olmasıdır. Bu sayede cihazın çalışırken çıkardığı ses seviyesi minumuma düşer. Aynı zamanda fanın iç aksamında bulunan elektrik motoru, kayış ve kasnak mekanızması gibi sistemler sızdırmazlık kazanır ve dış ortamlardan (yağmur, sert rüzgar, toz vb. cihaza zarar verecek etkilerden) zarar görmez.

 

Hücreli tip aspiratör ve vantilatörler işyerleri, fabrikalar, ofisler , hastaneler, laboratuarlar,ecza depoları, okullar, bankalar restoranlar, bakım servisleri, imalathaneler ve havalandırmanın olması gerektiği her ortamda rahatlıkla kullanılabilir. 

sdf

2-) KLİMA SANTRALLERİ/VAV/CAV

Klima Santralleri atmosferden alınan taze havanın çeşitli koşullandırmalardan sonra mahale gönderilmesini sağlayan cihazlardır. Genel olarak 3 tipte incelenebilir.

A-)Karışım Havalı Klima Santrali : Karışım havalı klima santrali egzoz havasını istenen miktarda taze hava ile karıştırabilen santraldir.

Bu santrallerde egzoz havası dış havaya göre konfor seviyesine yakın olduğu durumlarda egzoz havası taze havaya karıştırılır ve taze hava damperi kısılarak dışarıdan daha az taze hava alınır ve hava daha az soğutulacağı için enerjiden tasarruf edilmiş olur.

Bu tip santraller egzoz havasını temiz havayla karıştırıp mahale tekrar önderdiği için bazı mahallerde kullanılamazlar. Bu mahallere örnek olarak

·         Egzoz havasının zehirli olduğu yerler. ( Hastaneler, İlaç Fabrikaları v.b)

·         Mutfak’lar.

·         Egzoz havasının kirli olduğu yerler

B-)Isı Geri Kazanımlı Klima Santrali : Isı geri kazanımlı klima santralinde egzoz havası ile taze hava fiziki olarak birbirine karışmadan ısı geri kazanım hücresinde birbirlerine enerjilerini vererek havayı koşullandırır. Bu sayede ortama alınan hava ısınırken kalitesi değimemiş olur.

C-)Taze Havalı Klima Santrali : Atmosferden aldığı havayı şartlandırarak mahale gönderen klima santralidir. Bu tip klima santrallerinde vantilatör ve aspirator hücresi farklı yerlerde olabilir.

1.000- 110.000 m³/h debi aralığında imalat, 12 değişik model ve geniş seçim yelpazesi ile modüler sistem sayesinde demonte yapılabilme, kolay nakledilme ve monte edilebilme özelliğine sahiptir.

 

D-) VAV (Değişken Hava Hacimli Sistemler)

Değişken Hava Hacimli (Debili) (VAV- Variable Air Volume) hava çıkış üniteleri (terminal), basınçtan bağımsız olarak hava hacmini hassas olarak ölçer ve kontrol eder. Isı yüküne bağlı olarak hava hacmini kontrol eder. Bu tip hava çıkış ünitelerine “VAV terminali”, “VAV Kutusu” ya da “VAV Ünitesi” denir.

Bu tip sistemlerden istenen teknik özellikler:

·         Sistemin verimli çalışması için VAV kutusunda basınç kayıpları düşük olmalıdır.

·         Odanın tavanına yerleştirileceği için, konfor koşulları bakımından ses seviyesinin olabildiğince düşük olması beklenir.

·         Yer durumu ve yerleştirme kolaylığı için boyutları küçük olmalıdır.

·         Damper kanatlarının şekli önemlidir. Oval biçimli damper kanatları doğrusal (lineer) kontrol karakteristiği için uygundur.

·         Ek ısıtma bataryası seçenekli hava dağıtım kutusu (plenum).

Değişken hava debili hava çıkış ünitelerinin(VAV) çalışma prenibi şöyledir. Odada bulunan kişi oda ısısını termostat vasıtasıyla ayarlar, ondan sonra VAV ünitesi, oda ısısını sabit tutmak için, belirlenmiş en düşük ve en yüksek hacim değerleri içinde kalarak, hava hacmini değiştirir. Eğer iç ve/veya dış ısı yükü yükselirse, besleme hava hacmi yükselir. Isı yükü düştüğü zaman, besleme hava hacmi azalır. Isı yükü, en düşük hava hacminde sağlanan oda sıcaklığının altına düşerse, VAV kontrolü ek ısıtma bataryasını devreye sokar ve besleme havasını ısıtarak oda sıcaklığını ayı düzeyde kalmasını sağlar.

Değişken hacimli bir sistemde hava çıkışı tam doğrusaldır. Odaya beslenen hava miktarı teorik olarak %0 ile 100 arasındadır. Ancak pratikte bu aralığının %40 ile 100 arasında olması beklenir.

VAV ünitesi seçilirken en düşük hava hacmi için iki ölçüt çok önemlidir. Bunlar ;en düşük gerekli taze hava miktarı ve besleme dağıtıcısının yeterli hava dolaşımı yaratabileceği en düşük hava miktarıdır. Ayrıca besleme havasının yayıcılardan çıkış hızı da dikkate alınmalıdır. Odaya beslenen hava miktarı ve havanın çıkış hızı gerekenden çok düşük olursa odadaki hava dağılımı ve hareketi yeterli olmaz. Besleme havası dağıtıcıdan çıkınca oda içinde yayılamadan aşağıya doğru düşer ve odanın bu bölümünde hava hareketi olurken diğer bölgelerde hava durgun halde kalır. İstenilen konfor koşulları sağlanamaz.Bu durumun tersi olarak odaya beslenen hava miktarının ve hızının yüksek olması odada insanların kullandıkları ortamlarda rahatsız eden hava akımlarına neden olur.

Isıl konfor, sadece değişken hava sıcaklığı sağlayabilen hava yayıcılarının seçimine bağlı değildir. Bunun yanı sıra hesaplanan iç ve dış ısı yükleri esas alınarak odaya beslenmesi gereken en yüksek hava hacmi de doğru olarak belirlenmelidir. Son olarak iyi bir hava dağıtımı için VAV ünitesinin istenen gerekleri karşılayacak özelliklere ve kapasiteye sahip olması gerekir. Aynı zamanda hava dağıtıcıların tavandaki yerleşim planları da hava dağıtımını etkiler. Besleme havasının ve VAV ünitesinin özellikleri yeterli olsa da uygun yerleştirilmemiş hava dağıtıcılar yetersiz hava beslenmesine neden olur.

Sistem seçiminde dikkat edilecek diğer hususlar:

·         %100 taze dış ortam havasıyla besleme olanağı,

·         Bağımsız kontrol olanağı,

·         Yüksek konfor seviyesi,

·         Geçiş mevsimlerinde serbest soğutma (free cooling) olanağının verimli kullanımı,

·         Düşük ses seviyesi

·         Küçük boyutlar ve yerleştirme işlemlerinin kolay olması,

·         Hava dağıtım kutusu (plenum) kullanılması gerektiğinde esnek odaların kullanılması

·         Cihazın yaşam süresi (yaklaşık 20-25 yıl olabilir),

·         Bakım gerektirmemesi,

·         VAV ünitesi ve bütün donanımların tek bir sağlayıcıdan alınması; sağlayıcının sistemin tümünden sorumlu olması.

E-)Sabit Hava Hacimli Sistemler (CAV)

Sabit Debili Sistemlerde (CAV- Constant Air Volume) hava terminali, basınçtan bağımsız olarak sabit debide besleme havası sağlar. Bu tip hava terminaline “CAV terminali”, “CAV Kutusu” ya da “CAV Ünitesi” denir.

CAV terminali bir odaya yapılan besleme havasını, oda yükünden bağımsız olarak düzenler. Bu tip sistemlerde ortama beslenecek hava miktarı daha önceden sabitlenir.

Bu tip sistemlerden istenen teknik özellikler:

·         Sistemin verimli çalışması için CAV kutusunda basınç kayıpları düşük olmalıdır.

·         Odanın tavanına yerleştirileceği için, konfor koşulları bakımından ses seviyesinin olabildiğince düşük olması beklenir.

·         Yer durumu ve montaj kolaylığı bakımından boyutları kü- çük olmalıdır.

·         Damper kanatlarının şekli önemlidir. Oval biçimli damper kanatları lineer kontrol karakteristiği için uygundur.

·         CAV kutularının hava debisi fabrikada ayarlanır. Ancak montajdan sonra yerinde gerektiğinde tekrar ayarlanabilmelidir. Bu ayarlama miktarının sabit fabrika ayarına göre % ± 10 olması uygundur.

Sabit hava debili hava çıkış ünitelerinin(CAV) çalışma prenibi şöyledir. CAV üniteleri odadaki asma tavana yerleştirilir ve bir kanalla ana besleme hava kanalına bağlanır. Odadaki ısı yükündeki değişikliklere göre odaya beslenen havanın, odayı daha fazla soğutmaması için ısıtılması gerekir. Bunun için CAV terminalinin dışına, ihtiyaca gör iki-üç çıkışı olan bir hava dağıtım kutusu (plenumun) yerleştirilir. Soğuk besleme havası bu kutunun içindeki elektrikli veya sıcak sulu yeniden ısıtma bataryasından geçirilerek ısıtılır. Isıtma bataryası ayarlanabilir ve sıcaklık sensörlü bir termostat ile kontrol edilir. Oda sıcaklığı ayar değerinin altına dü- şünce ısıtma bataryası devreye girer, besleme havasını ısıtır ve oda sıcaklığı ayar değerine yükselince devreden çıkar. CAV ünitesinden çıkan besleme havası, üniteye sese karşı yalıtılmış esnek bir boruyla bağlanan ve tavana yerleştirilen bir veya birden çok difüzöre gelir ve buradan odaya girer.

 

CAV terminalleri seçilirken düzgün çalışması için difüzörler için gereken minimum hava miktarı dikkate alınmalıdır. Odaya beslenen hava miktarı gerekenden çok düşük olursa odadaki hava yayılımı ve hareketi yeterli olmaz. Besleme havası difüzörden çıkınca oda içinde yayılamadan aşağıya doğru düşer ve odanın bu bölümünde hava hareketi olurken diğer bölgelerde hava durgun halde kalır. İstenilen konfor koşulları sağlanamaz.

Isıl konfor, sadece değişken hava sıcaklığı sağlayabilen difü- zörlerin seçimine bağlı değildir. Bunun yanı sıra hesaplanan iç ve dış ısı yükleri esas alınarak odaya beslenmesi gereken sabit hava debisi de bilinmelidir.

Uygun bir seçim için, besleme havasının difüzörlerden çıkış hızı da dikkate alınmalıdır. Minimum hava debisi ve düşük hava hızı odada düzgün bir hava yayılımı için yetersiz kalır ve odanın bazı bölgelerinde durgun hava kalırken, yüksek hava miktarı ve yüksek hava hızı odada insanların kullandıkları ortamlarda rahatsız eden hava akımlarına neden olur. Son olarak iyi bir hava dağıtımı için CAV terminalinin istenen gerekleri karşılayacak özelliklere ve kapasiteye sahip olması gerekir. Aynı zamanda difüzörlerin tavandaki yerleşim planları da hava dağıtımını etkiler. Besleme havasının ve CAV ünitesinin özellikleri yeterli olsa da uygun yerleştirilmemiş difüzörler yetersiz hava beslenmesine neden olur.

Sistem seçiminde dikkat edilecek diğer hususlar:

·         %100 dış ortam havasıyla besleme olanağı,

·         Montaj işlemlerinin kolay olması

·         Debi ayarının kolay yapılması ve bakım gerektirmemesi

·         Ortalama konfor seviyesi

·         Cihazın ömrü (yaklaşık 20-25 yıl olabilir)

·         CAV ünitesi ve bütün donanımların tek bir sağlayıcıdan alınması; sağlayıcının sistemin tümünden sorumlu olması.

 

ds

 

3-) VRF UYGULAMALARI

VRF, Değişken Soğutucu Akışkan Debisi anlamına gelmektedir. Bir dış ünite ile birden fazla iç ünitenin kontrol edildiği klima sistemidir. Bir VRF Klima Sistemi, binanın değişen kapasite ihtiyaçlarına bağlı olarak soğutucu akışkanın akışını kontrol eder. VRF Klima Sistemi bina dışında bulunan dış ünite ve bina içindeki yaşam alanlarını soğutmak ve/veya ısıtmak amacı ile kullanılan iç ünitelerden oluşur.

 

VRF Klima Sistemlerini, klasik split klimalardan ayrılan en büyük özelliği; değişken gaz debisi sayesinde enerji tasarrufu ile birlikte çalışıp kullanıcıların konforunu en yüksek seviyede tutmasıdır. Çevreye maksimum özen ve saygı gösteren sistem, enerji tasarrufuna odaklanmış, gelişmiş uygulama esnekliği sağlar. Çok katlı bir plazadan, bir tek villaya kadar yeni yapılan veya mevcut her türlü yapıda tam bağımsız kontrol imkanı sağlamaktadır.

 

VRF Klima Sistemleri; gelişmiş kontrol ve akış denetim üniteleri ile donatılmıştır. Gerektiği kadar soğutucu akışkan, doğru faz ve doğru zamanda ihtiyaç duyulan yere sevk edilerek ısıtma ve soğutmada kullanılması sağlanmaktadır. VRF Klima Sistemleri; alışılmış split klima sistemlerinden bir soğutucu hattında isteğe bağlı olarak farklı HP kapasite aralığında ki bir dış ünite ve birden fazla iç üniteye bağlanabilmektedir.

 

Soğutucu akımı inverter kontrollü bir kompresör veya kompresörlerle çeşitlendirilerek, havası şartlandırılmış mekanlara göre soğutucu akışkanın uyum göstermesi sağlanır. İleri düzey bir kontrol sistemi ısıtma ve soğutma modları arasında geçiş sağlar.

 

VRF Klima Sistemleri 2 farklı sistemden çeşidi vardır. Heat Recovery VRF (aynı anda hem ısıtma, hem soğutma) Heat Pump VRF (aynı anda sadece ısıtma yada sadece soğutma) VRF Klima Sistemleri; ofisler, alışveriş merkezleri, lüks apartmanlar, villalar, restoranlar, plazalar, oteller gibi birbirinden bağımsız havalandırma uygulamalarının kullanılmasının gerektiği yerlerde başarıyla kullanılır.

VRF sisteminin avantajlarından bazıları:

·         Düşük işletme maliyeti

·         Yatırımın en kısa sürede geri dönmesi

·         Düşük ses seviyesi

·         Az alan işgali

·         Konforun hızla sağlanması ve dağıtılması

·         Yüksek güvenilirlik

·         Kullanım alanlarında daha yüksek konfor

·         Yüksek tasarım esnekliği

·         Daha çok insan için daha iyi konfor kontrolü

·         Enerji tasarruflu, ozana zarar vermeyen R410A soğutucu akışkan kullanılması

·         Merkezi klima ve bireysel klima sistemlerinin her ikisine birden alternatif tek sistem olması

·         Montaj kolaylığı ve yüksek montaj hızı ile bitmiş binalarda da en uygun klima sistemi

·         Dış ünitelerin hafifliği, taşınma kolaylığı ve küçük alanlara gereksinim duymaları

·         Bireysel ve tek bir merkezden kontrol imkanı sağlaması

·         Isıtma için ayrı bir sisteme ihtiyaç duyulmaması

·         Bina otomasyon sistemine uygunluk

ds

4-) Split/Multi-Split Klima Uygulamaları

Soğutma sistemi elemanlarının iki ve ya daha fazla gövde içinde yerleştirilmesi ile oluşan cihazlara split tip klima adı verilmektedir. Bu tip klimalarda kompresör, genleşme valfi ve kondenser dış ünite adı verilen bir gövde içine yerleştirilmiş olup evaporratör ise iç ünite adı verilen gövdenin içine yerleştirilmiştir. Bu tip klimaların en önemli avantajı, çok ses çıkaran kompresörün ayri bir gövde içinde dış ortama konulmuş olması ve iki ünite arasındaki bağlantının sadece soğutucu sıvının geçeceği bakır borular ile yapılmış olmasıdır.

Multi-split klimalar ise bir dış üniteye birden çok iç ünitenin (maksimum 5 ünite) bağlanması ile meydana gelmiş klima çeşitleridir. Bu sayede dış ünitelerin oluşturacağı alan sıkıntısı ve görüntü kirliliği engellenmiş olur.

Multi-Split klimanın avantajları arasında;

·         Dış ünitelerin daha az yer tutması

·         Tüm iç üniteler tek bir merkezi kumandayla aynı moda (soğutma veya ısıtma) çalıştırılabilmesi. Bu, düzensiz şekilli ve büyük odalarda bile eşit hava dağılımı sağlar.

·         Tek bir dış ünite kullanıldığından ses ve örüntü kirliliğini azaltması sayılabilir.

ds

5-) Kanallı Tip Klimalar

Kanal ve menfezler yardımı ile hava dağılımı sağlayan klima türlerine kanallı tip klima denmektedir. Merkezi ısıtma ve soğutma sistemi kategorisi içinde yer alan kanallı tip klima, iç üniteleri tavan arası boşluğuna gizlenerek monte edilir. Bu nedenle mekanlarda hoş bir görünüm sağlar.

Kanallı tip klimaların avantajları:

·         Tavan arası, asma tavan, mutfak ve gardolap gibi bölmelere gizlenebilen kanallı klimalar dekorasyonu bozmaması ve varlığını hissettirmeden çalışır

·         Kusursuz hava akımı ile yüksek verimlilik sağlar.

·         Sessiz iç ünitesi sayesinde kullanılan ortamda gürültü kirliliği oluşturmaz.

·         Bazı modellerde statik basınç artışı ile kusursuz hava akımı yaratılmaktadır.

·         Aynı hava akış hacmini koruyarak alana homojen hava dağıtımı yapar.

·         Dar tavan boşluklarında kurulumu kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda kontrol kutusu ana gövdenin içine yerleştirildiğinden alandan tasarruf sağlar.

ds

6-) ÇATI TİPİ KLİMALAR (ROOF-TOP)

Rooftop (Çatı tipi, paket tipi), dış ünite ve iç ünitenin bir arada toplanmış halidir. Rooftop’ların ana kullanım alanları geniş ticari binalar, havalimanları, restorantlar,mağazalar, sinema ve tiyatro salonları, konferans salonları, endüstriyel binalar ve lojistik merkezleridir. Kullanılacak mekanın konumuna ve büyüklüğüne göre rooftop modelleri mevcuttur. Bu sistemler hava soğutmalı ve ya su soğutmalı olabilmektedir.

Çalışma sistemi, içerdeki havayı dönüştürebileceği gibi bulunduğu ortamdaki havadan da yararlanarak belirlenmiş yerlere taze hava verir ve mekânın içindeki havayı temizler.

Bu klimanın montajı için belirli alan özelliklerine sahip olmanız gerekir, ek olarak hiçbir ünite bulunmaz. Tek merkezden hava dağıtımını yapar. Montajdan önce klimanın nereye ve nereden hava vereceğini ayarlamanız gerekir. Bu belirlendikten sonra sabit hava kanallarıyla hava alışverişine imkan sağlar.

Görünüşü dış ortamlara uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Dışarı monte edilen klimalar hava kaybını en aza indirmeyi garanti eder. İç yüzeyi ve dış yüzeyi kolaylıkla temizlenebilir yapıya sahiptir, hiç bir zorluk çekmeden klimanızı istediğiniz zaman gerekli önlemleri aldıktan sonra temizleyebilirsiniz.

Rooftoplar kendi otomatik olarak dışarıdan içeri aktardığı havayı filtreleyerek içeri pis ve tozlu havanın germesini engeller. Aynı zamanda havalandırdığı ortamı en yüksek ve temiz şekilde havalandırmaya programlanmıştır. Cihazların üzerinde standart olarak bulunan ekonomizer ile binnın ihtiyacı olan taze hava, iç hava kalite standartlarına uygun olarak sağlanır. Tek merkezde ısıtma, soğutma, nem ve hava kontrolü seçenekleri mevcuttur. İsteğe bağlı olarak sadece ısıtma ve soğutma özellikli klima modelleri de bulunmaktadır.

Mekânın nem ve ısı dengesini oldukça hassas bir şekilde kontrol altında tutarak en iyi havayı solumanızı ve en iyi oda sıcaklığında yaşamanıza imkân sağlar. Rooftop, yüksek enerji verimliliğine sahip olup, hızlı ve kolay kurulum, düşük işletme ve ilk yatırım maliyeti ile bütçe dostudur.

Rooftop hastanelerde anestezi sırasında ortaya çıkan gazların temiz hava ile karışmasını önler ve havayı her zaman temiz ve sağlıklı tutmaya çalışır. Bu klima türünün birçok aksesuarı mevcuttur ve bu aksesuarlar ana merkeze kolayca monte edilebilir.

Rooftoplar genellikle çatı katlarına monte edildikleri için görüntü kirliliğine ve ses kirliliğine neden olmazlar, diğer tür klima sistemlerine göre daha verimli çalışan rooftoplar tekli sistem yerine seçilebilecek en mantıklı sistemlerdir. Büyük bir firmanın her ofisine ayrı klima almaktansa tek üniteden bütün ofislere hava aktarımı ısıtma ve soğutma imkânı sağlaması daha verimli ve maddi açıdan karlı olacaktır.

Rooftoplar hava ısıtma ve soğutma özelliklerinin yanında isteğe bağlı olarak su ısıtma ve soğutma görevi de yapabilmektedir. Bunun yanında yüksek emiş güçlü toz tutma özelliği de eklenip daha temiz bir havanın içeri alınması sağlanabilir.

ds

İLETİŞİM

Sanayi Mh. Kumru Sk. Çarşı Yapı Sitesi E Blok No:6 İzmit / KOCAELİ

Ofis / İdari
T. : 0.262.323 4524 / 25
F. : 0.262.331 8012

bilgi@korfezeta.com.tr

  Copyright © 2014 Körfez Eta Mühendislik