Anasayfa Kurumsal Faaliyet Alanlarımız Uygulama Alanlarımız Bayiliklerimiz Sertifikalarımız Referanslarımız İletişim Bilgilerimiz
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
11 22 33 44 55 66
html slider by WOWSlider.com v5.3
     

SIHHI TESİSAT UYGULAMALARI

Sıhhi tesisat, yapı için gerekli suyun temini, depolanması, yumuşatılması, ısıtılması, basınçlandırılması ve dağıtımı, , pis suyun atılması, atık suyun arıtılması, yağmur suyu drenajı ve yangından koruma tesisatları konularını kapsar.

Ayrıca mutfak ve çamaşırhane tesisatı, yüzme havuzları, güneş enerjisi tesisatı gibi özel tesisatlar sıhhi tesisat kapsamına girer.

Modern bir sıhhi tesisat sisteminin gerçekleştirilmesi için gerekli temel amaçlar ve sistem performans kriterleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 

·         Yapıya temiz suyun sağlanması ve bu suya herhangi bir şekilde pis suyun karışmasının önlenmesi

·         Aygıtların sayısı, sağlanan suyun miktar ve basıncına uygun bir sistem kurulması

·         Gerekli durumlarda su depolanması

·         Pis su drenaj sisteminin tıkanma ve katı madde birikimlerinden uygun bir bakımla korunmasının sağlanması

·         Tesisat ömrü için uygun boru ve donatım malzemesinin seçilmesi

·         Temiz ve pis su tesisatlarının uygun ayırma, yalıtım ve havalandırılmasının sağlanması

 

1-) BOYLER İLE SICAK KULLANIM SUYUNUN HAZIRLANMASI

 

Degişik ısı kaynaklarından alınan suyu depolamaya , ihtiyaç olundugunda kullanmaya yarayan mekanik tesisat elemanlarına boyler denir. Isı kaynaklarına örnek olarak buhar kazanı, güneş kollektörü, ısı pompası, sıcak su kazanı verilebilir.

Boylerler çeşit bakımı açısından zengindir. Kullanılacak sistem için en iyi boyler tipinin seçilmesi kullanıcıya kolaylık sağlayacaktır. Bu tiplerden bazıları;

·         Serpantinli Boylerler

·         Elektirikli Boylerler

·         Hızlı Boylerler

·         Cidarlı Boylerler(Klasik Tip)

·         Kombi Boylerler

·         Gömlekli Boylerler’dir

A-) Serpantinli Boylerler: Tek serpantinli ve ya çift serpantinli boylerler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Serpantindeki borular bakır ve ya çelikten yapılmış olabilirler. Tek bir ısı kaynağı varsa tek serpantinli, iki ısı kaynağı varsa çift serpantinli boyler kullanılır. Bu tip boylerlerde boyler içindeki suyu, ısı kaynağından gelen sıcak su  serpantinler yardımı ile ısıtır. Bu boylerlerin en önemli avantajı suyu ısıtmak için ayrı bir enerjinin harcanmaması olup direk ısı kaynağından gelen ısı enerjisini kullanmasıdır.

 

B-) Elektirikli Boylerler: Bu tip boylerler ısıtıcı akışkanın üretilmesi zor olan yerlerde kullanılır. Su elektirik yardımı ile ısıtılır ve böylece hijyenik ve konforlu bir şekilde sıcak su üretilmiş olur.

 

C-) Hızlı Boylerler: Serpantinli boylerlere nazaran küçük hacimlerde ve daha kısa sürede ihtiyaç olan sıcak suyu elde etmek amacı ile tasarlanmıştır.Dünyada ve ülkemizde son zamanlarda en çok kullanılan ve tavsiye edilen boyler çeşitlerinden biridir.

 

D-) Cidarlı Boylerler(Klasik Tip Boylerler): Geçmişten günümüze kadar yaygın olarak kullanılmış olan boyler çeşitidir ama kapladıgı alanın fazla oluşu  ve sıcak su elde etme hızının yeni tip boylerlere göre yavaş kalması nedeniyle eski yaygınlığını yitirmiştir. Ayrıca bu tip boylerlerin yüzeyi sıcak daldırma kaplı ve boyalı oldugundan dolayıda hijyenik açıdan da çok uygun değildir.

E-) Kombi Boylerler:   Güneş enerjisinden faydalanarak hijyenik sıcak su teminini sağlarlar. Ana gövde bir nevi ısı kaynağı olarak özellikle katı yakıtlı kazanlar yada güneş enerjisi sistemleri gibi duruş kalkışın fazla olduğu yerlerde ek enerji deposu olarak görev yapmaktadır. Yerden ısıtma sistemleri gibi düşük sıcaklıkla çalışan sistemler için ideal bir çözümdür. Kombi boyler içinde bulunan küçük tank ile sıcak su üretme ve depolama sayesinde hijyenik su elde etmek mümkündür.

 

F-) Gömlekli Boylerler: Genellikle binalarda sıcak su ihtiyacını karşılamasında kullanılır.Boylerin ısıtıcı akışkanı buhar yada kalorifer kazanı olabilir.Genellikle kalorifer kazanları kullanılır.

 

fd

Tek ve Çift Serpantinli Boyler

 

df

Kombi Boyler Çalışma Şeması

df

Cidarlı Boyler

 

2-) SU ŞARTLANDIRMA SİSTEMLERİ

 

Su şartlandırma kaynaktan alınan suyun hazırlanarak, enerji üretiminde, ısıtma soğutma sistemlerinde ve sanayinin değişik aşamalarında prosesten imalata istenilen kalitede kullanılabilmesini sağlamaktır.

 

3-) SU DEPOLAMA VE POMPALAMA SİSTEMLERİ

 

Kullanım suyunun depolanması ve ihtiyaç anında kullanılabilmesi için yapılan sistemlerdir. Ayrıca yangın söndürme sistemleri için de su depolanması lazımdır.

Su tankları genelde hidrofor bağlantısı, temizlik için gerekli tahliye çıkışları, su seviyesi basıncı vs ölçmek için kullanılan gösterge çıkışlarını içerir. 

Kullanım suyunu istenilen yere göndermek için genelde hidroforlar kullanılır. Hidroforlar çok katlı binalarda, şehir şebekesinin basıncı yetersiz kalıyorsa kullanılan bir cihazdır. Çalışma prensipleri suyu hava ile sıkıştırıp istenilen yüksekliğe kadar çıkarmalarıdır. Hidrofor ve su depoları ayrı ayrı kullanılabildiği gibi tek başlarına da kullanılabilirler.

Bir hidroforda küçük bir tank, pompa ve yardımcı elemanlar bulunur. Hidrofor yardımcı elemanları (ekipmanları), şiber veya küresel vana, çek valf, güvenlik vanası, hava temin elemanı (hava enjektörü, hava subabı veya kompresör) basınç şalteri, manometre, selenoid vana ve seviye elektrotundan oluşur.

 

Hidroforlar  genelde ;

·         Havayı Kendisi Temin Eden Hidroforlar

·         Hava Kompresörlü Hidroforlar

·         Membranlı Basınç Dengeleme Tanklı Hidroforlar

olarak 3 gruba ayrılır.

 

A-) Havayı Kendisi Temin Eden Hidroforlar:

Yastıklama havası pompanın her devreye girişinde bir hava şarj cihazı vasıtası ile temin edilen bir hidrofordur. Daha ziyade apartmanlarda ve küçük sanayi tesislerinde kullanılır.

Hidrofor pompasının su basma tarafından yastıklama havasım temin eden hidroforlardır. Bu sistemlerde pompanın su basma tarafına bağlı olan bir hava şarj cihazı vasıtası ile pompanın her devreye girişinde bir miktar hava hidrofor tankı içine basılmaktadır.                                                          Hidrofor tankı içine basılan fazla hava yine tank içine yerleştirilen bir iğne supaplı şamandra vasıtası ile tahliye edilebilmektedir. Sistemin avantajları, her tür su pompasında kullanılabilmesi, su emiş problemleri olmamasıdır. Şehir su basıncının yeterli olduğu durumlarda suyun doğrudan binaya gitmesi için bypass bağlantısı yapılır. Bu durumda hidrofor devre dışı kalır.

df

 

B-) Hava Kompresörlü Hidroforlar

Hidrofor tankına alınacak yasaklama havası bir hava kompresörü vasıtası ile temin edilir. Daha ziyade büyük tesislerde (tank hacmi 2000 litreden fazla olan yerlerde) hava şarj cihazları ile yeterli hava temin edilemeyen yerlerde kullanılır. Daha ziyade endüstriyel tesisler ile büyük sitelerde kullanılmaktadır.

 

Dezavantajları; fazladan hava kompresör bedeli, kompresör bakım problemleri ve hava kompresörünün gürültüsüdür.

 

Bu tip hidroforların çalışma prensipleri şu şekildedir: Su seviye kontrol cihazının (tağdiye cihazı veya seviye elektrodu) seviyesine kadar su basılır. Hava hattı üzerinde bulunan selenoid vanaya kumanda eden basınç otomatiği alt işletme basıncının biraz üzerine ayarlanır ve tanka hava basılır. Pompaya su seviye kontrol cihazı yol verir. Hidrofor tankındaki basınç, basınç otomatiğinin ayarlandığı üst işletme basıncına gelince pompa, basınç otomatiği tarafından devreden çıkartılır. Başka benzer sistemlerde hidrofor tankındaki alt ve üst seviye iki ayrı seviye kontrol cihazı tarafından kontrol edilen hava basıncında bir basınç şalteri (presostat) tarafından kontrol edilir. Bu sistemin dezavantajları, hidrofor tankındaki alt üst su seviyelerinin sabit kalmasından dolayı herhangi bir sebeple işletme basınçları değiştirildiğinde alt ve üst işletme basınçları arasındaki farkın kontrolü elden çıkar. Burada fark sabit sıcaklıktaki gazlarla ilgili Boyle Marıotte Kanunu gereğince P1 x V1 = P2 x V2 şartlarına tabi olarak değişir.

 

fd

 

C-) Membranlı Basınç Dengeleme Tanklı Paket Hidroforlar

Paket tip hidroforların bünyesinde bulunan küçük hacimli membranlı basınçlı tanklar, birkaç litreden 25 litreye kadar çeşitli hacimlerde kullanılmaktadır. Bu tankların amacı aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi su 1 numaralı bölümden membranı şişirerek 2 numaralı bölmedeki gaz hacmini devreyi kesme basıncına kadar sıkıştırarak elektrik motor devresini açarak sistemi durdurur. Su tüketimine rağmen sistem devreye girme basıncına kadar pompa çalışmayacaktır.

Yastıklama havasının suda eriyerek gitmesini engellemek için bir lastik membran vasıtası ile su ile havanın teması engellenmekte böylece tekrar hava şarjına ihtiyaç kalmamaktadır. Lastik membran basınçlı bir kabın (tüp) içine yerleştirmekte bir tarafına bir supap vasıtası ile hava basılmakla bu tüp hidrofor pompası ile irtibatlandırmaktadır. Sistemin kapasitesi arttıkça hidrofor pompası ile irtibatlı tüp sayısı artmaktadır.

Bu sistemin avantajları, ucuz oluşu, az yer işgal etmesidir.

Bu sistemin dezavantajı ise basınç şalteri, salt elemanları, pompanın çok sık devreye girip çıkması neticesi çabuk bozulması, tüpteki lastik membranın zamanla yarılması, tüpte sıkıştırılmış havanın zamanla kaçması, bir musluk açılması ile birlikte hidroforun devreye girmesinin getirdiği rahatsızlıktır.

Sistem kademeli pompa guruplu yapılırsa nisbeten iyi sonuçlar vermektedir. Bu sistemde ufak su sarfiyatında ufak kapasiteli birinci pompa devreye girmekte, daha fazla su ihtiyacında ikinci pompa devreye girmektedir. Böylece pompaların saatteki devreye giriş çıkış sayısı da azalmış olmaktadır.

Membranlı hidroforlar yangın hidroforu olarak kullanılabilir. 1-2 dairelik konutlardan 40 –50 dairelik apartmanlar için de ideal bir hidrofordur. Membranlı hidroforlar genellikle konutlarda kullanılmaktadır.

fd

4-) ATIK SU SİSTEMLERİ

 

Evsel  ve endüstriyel atık su arıtma tesisleri olarak ikiye ayrılırlar.

 

A-) Evsel Atık Su Arıtma Tesisleri (Biyolojik)

 

Biyolojik atık su arıtma tesisleri oteller, moteller ve benzeri yaşam alanı sağlayan tesisterde, toplu konutlarda, büyük apartmanlarda  insanların olağan faliyetlerinden kaynaklanan atık suları iyileştirip dezenfekte ederek sulama suyu elde edebilen sistemlerdir. Bu sayede devasa yeşil alanlar elde edilen bu su ile sulanabilmekte ve suyun daha verimli kullanımı sağlanmış olup maliyet de azaltılmış olmaktadır. Bu sistemler ayrıca hastanelerde de güvenle kullanılılabilecek olup, şantiye gibi  kanalizasyon bağlantısı olmayan yerlerde doğaya atılan suyun yönetmeliklere uygun ve zararsız deşarjını da sağlamaktadır.

 

Atık su sistemlerinin çalışma prensipleri şu şekildedir: Atık su dengeleme havuzunda toplanan atık sular, dalgıç atıksu pompaları yardımı ile sistem girişinde bulunan sepet tipi ince ızgaradan geçirilerek bünyesindeki çöp, bez vb katı pisliklerden ayrıştırılır. Daha sonra ardışık kesikli reaktöre geçen atık sular burada aktif çamur ile temas etmektedir. Aktif çamurun içinde bulunan aerobik bakteriler yardımıyla organik kirlilikler fd  ve suya dönüştürülmektedir. Bunun için gerekli oksijen ve karışım havası ünite bünyesinde bulunan blower tarafından sağlanmaktadır.

 

Bu hava, ince hava kabarcığı veren membranlı kauçuk difizörler vasıtasıyla tüm tanka eşit bir biçimde dağıtılmaktadır. Ardışık kesikli reaktörde organik kirliliği giderilen atık sular içerdiği bakterilerden kurtulmak için çökelmeye bırakılmaktadır.

 

Çökelmeye bırakılarak baktrilerden arındırılmış su dalgıç tipi tahliye pompası ile alıcı ortama deşarj edilirken dozaj pompası ile hipoklorit sisteme verilerek su dezenfekte edilmektedir.

 

Genelde tüm sistem otomatik olarak çalışacak şekilde tasarlanır ve sistemde oluşan ve belirli aralıklarla sistemden atılması gereken atık çamurlar, vidanjörler yardımıyla sistemden uzaklatşırılmakta ve ya çamur depolama havuzlarında depolanmaktadır.

 

 

B-) Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisleri

 

Sanayi tesisleri, fabrikalar, organize sanayi bölgeleri gibi çeşitli üretim prosesleri sonucunda oluşan atıksuların arıtılması amacı ile kurulurlar.  Genellikle kimyasallar kullanılarak atık suyun temizlenmesi sağlanır.
 
Üretim ve sanayi tesislerinin, üretim aşamalarında gerçekleştirdikleri faaliyetler sonucunda oluşacak atıksuları, ilgili yönetmeliklerde belirtilen deşarj standartları içerisinde arıtması gerekmektedir. Endüstriyel nitelikli atıksuların arıtılması amacı ile dizayn edilen atıksu arıtma sistemleri, boyutları ve arıtma üniteleri; sanayi/sektör türü, üretim yöntemi, atıksu miktarı, atıksuyun kirlilik değerleri ve alıcı ortam türüne göre değişiklik göstermektedir. Endüstriyel nitelikli atıksuların arıtılması amacı ile dizayn edilen atıksu arıtma sistemleri betonarme ya da  paket  olarak (ST 37 sac) imal edilebilmektedir.

 

5-) HAVUZ VE SAUNA SİSTEMLERİ

 

Havuzların kullanımı çok eski zamanlara dayanmaktadır.  Milattan önce 3000 yılında yapıldığı düşünülen  Mohenjo-Daro’daki “muhteşem banyo” isimli havuz bunun kanıtı niteliğinde olup en tanınmış havuzlardan biridir.. Bu havuz 7x12 metre boyutlarında, tuğlalarla örülmüş ve ziftle izole edilmiştir.

Eski Yunan ve Romalılar jimnastik eğitimi, deniz oyunları ve askeri egzersizler için yapay havuzlar yapmışlardır. Roma İmparatorları içinde balıklarında olduğu özel yüzme havuzlarına sahiptiler, bu nedenle havuza Latince bir kelime olan piscina, yani balık havuzu deniyordu. İlk ısıtmalı yüzme havuzu M.Ö. 1.yüzyılda Roma’da Gaius Maecenas tarafından yapılmıştır.

9. yüzyıl ortalarında yüzme havuzu Britanya’da popüler olmaya başlamıştır.1837 yılında İngiltere’nin Londra şehrinde tramplenli 6 kapalı yüzme havuzu yapılmıştır. Bir başka gelişme de yüzme havuzlarında suyun sterilizasyonu amacıyla ilk defa klor kullanımına başlanılmıştır. 1896’da olimpiyat oyunlarının başlamasıyla yüzme havuzlarının popüleritesi artmıştır. . 

2.Dünya Savaşı’ndan sonra ABD’de yüzme havuzları popüler olmuştur. Bunda inşaat teknikleri, filtrasyon ve diğer havuz tesisatlarındaki gelişmeler önemli rol oynamıştır.  1950'lerden günümüze kadar olan zamanda yüzme havuzu yapımında sürekli bir artış gözlenmektedir.

Yüzme havuzlarını yapıldıkları mekana göre açık ve kapalı havuzlar (ya da her ikisini birden içeren havuzlar) olarak ön ayrıma almak ve havuzları büyüklükleri ve kullanım amaçları itibari ile de yine iki ayrı bölümde incelemek gerekir. Bunlar;

 

·         Özel Ev – Villa Havuzları 

·         Genel kullanıma açık havuzlar'dır. (TSE 11899 Kapsamına girer)

 

Havuzlar ayrıca yapım şekilleri itibariyle de katagorize edilebilir. Toprak üstüne (herhangi bir hafriyat yapılmaksızın) yerleştirilen, ya da gömme olarak yapılan havuzlar, ayrıca betonarme kurallarına göre imal edilen ya da standart veya standart olmayan boyutlarda hazırlanmış panel, destek, liner ve tesisatları ile teçhiz edilerek kullanılabilen hazır havuz türleri bu grup içinde sayılabilir.

Havuzların yüzey suyunu harekete geçirerek yüzen materyali filtrasyona iletme tekniklerine göre de taşmalı veya skimmerli havuzları da tüm bu değerlendirmeler içinde saymak ve her havuzu ne tip olursa olsun bu formasyonla birleştirmek gerekecektir. Yüzey suyunun cebri usullerle filtrasyona iletildiği skimmerler ya da yüzey suyunun, içten taşma, dıştan taşma, tek taraftan taşırma, üstten taşma tabirleri ile nitelendirildiği taşırmalı sistemler, saydığımız tüm havuzların ayrılamaz dizayn kriterlerini teşkil ederler.


1-) Özel Havuzlar 

Özel havuzlar umumi havuzlardan daha küçüktür: ortalama 4.8m x 9.6 m - 6m x 12 m , halka açık  olanlar ise genellikle 25 m’den başlar. Ev havuzları gömme tip ya da toprak üstüne monte edilip, yazdan sonra sökülebilir. 1950’lerde sıcak yaz iklimleriyle bahçede veya avlularda açık havuzlar yapılmaya başlanmıştır. Özel havuzlar evlerin özelliklerini arttırmaktadır. Toprak üstü havuzların yapımı daha ucuzdur ve özellikle havuzun yapısına zarar veren donma olaylarının olduğu yerlerde çok kullanılır. Pahalı olmayan PVC havuzlar süpermarketlerden satın alınabilir ve yazdan sonra sökülebilir. Bazı insanlar evlerinde rekreasyon için sıcak banyo küvetleri ve spalar kullanırlar.

 

2-) Halka Açık Havuzlar

 

Umumi havuzlar büyük spor merkezlerinin ve dinlenme komplekslerinin bir parçasıdır. Bu tip yerlerde, kapalı ısıtmalı havuz, açık tuzlu su veya ısıtmasız klorlu havuzlar, sığ çocuk havuzları ve bebekler için eğlence havuzları gibi birden fazla havuz vardır. Ayrıca sauna, spa ve jakuzi de bulunur. Umumi havuzlar bir otele ya da bir dinlenme tesisine ait olabilir. 
Çoğu umumi havuz 25x50m dikdörtgen şeklindedir, ama isteğe göre boyut ve şekil değişebilir. Ayrıca yapay şelaleler, çeşmeler, sıçrama yastıkları, dalga makineleri, köprüler de

vardır. 

 

Tipi ne olursa olsun havuzlar iyi sistemlerle donatılmadıysa bazı sağlık riskleri vardır. Bu nedenle Yüzme havuzu sularında hastalıkları önlemek için bakteri ve virüs seviyeleri çok düşük tutulmalıdır. Bakteriler, algler ve böcek larvaları yüzücülerden de havuza geçebilir ve hastalıklara neden olabilir. 


Pompalar ve mekanik filtreler bu patojenleri sudan uzaklaştırmak için kullanılır. Ayrıca hipoklorit asit, sodyum hipoklorit, brom veya mineral dezenfektanlar gibi kimyasal dezenfektanlar da havuz suyuna karıştırıldığında patojenlerin suda yaşamasına izin vermez. 

Yüzme havuzunun giriş ve çıkışları (basış ve emiş ağızları) iyi planlanarak yerleştirilmelidir ki, su havuzun her tarafına dengeli dağılsın, ölü alan kalmasın ve aynı zamanda içinde yüzülmüş olan su en kısa yoldan yeniden hazırlanmak üzere su hazırlık tesisine geri gitsin. Yüzme havuzu içindeki akışı düzenleyen bugün temel 2 akış sistemi vardır. Dikey akış sistemi ve Yatay akış sistemi. Yatay akış sisteminde su havuza uzun kenarlara yerleştirilmiş olan ağızlardan verilir. Dikey akış sisteminde ise su, havuz tabanına yerleştirilen yeterli sayıdaki ve eşit alanları kapsayan ağızlardan belli bir havuz alanını hedef alacak şekilde belli bir basınçla ve debi ile verilir. Her 2 sistemde de mümkünse suyun tamamı üstten taşma kanalları ile sisteme geri gönderilir.

Üstten taşmalı sistemin tartışmasız avantajı su yüzeyinin temizlenmesi için verdiği olanaktır. Kirlilikler direkt olarak suyun yüzeyine ve bunun hemen altındaki katmanlara çıkar. Bu kirlilikler üstten taşırılarak kanallar aracılığı ile en kısa yoldan sisteme geri yollanır. Her şeye rağmen havuz içinde kirlilik oluşturan sedimantasyonlar, tedbir olarak ilave su bakım maddeleri ile ve günlük havuz dip ve duvar temizliği ile yok edilmek zorundadır.

Yüzme havuzu suyu hazırlığı ve dezenfeksiyonu ile ilgili olan TSE 11899’a göre akışın mümkünse yüzde 100’ü eşit olarak üstten taşma kanalına gitmek zorundadır. (Dalga havuzları tasarımı ilave özellik içerir.) Bununla birlikte tüm taşmalar boyunca dengeli ve sürekli bir akışın olmasına dikkat edilmelidir. Havuz kenarından taşma kanalının içine su akışının üstten serbest bir şekilde dökülmesinden kaçınılmalıdır. Üstten taşma kanalının içi haftada bir temizlenmeli ve tasarım buna imkan vermelidir. Taşma kanallarının temizleme suyu ayrı bir pissu hattına gönderilmelidir.

Optimal bir havuz akışı elde etmek su hazırlama tekniği bakımından çok önemlidir. Bu da su hazırlama tesisinin kapasitesi ile ilgilidir. Bunun için havuzun cinsine, kullanım amacına ve yüzücü yüküne bağlı olarak havuz su akışının (Su hazırlık tesisi kapasitesinin) hesaplanması büyük önem taşımaktadır. Her yüzücü için 2 m³ hazırlanmış suya gerek vardır. Bununla birlikte yüzücülerin ve çevrenin getirdiği kirlilikler tamamen hazırlık cihazlarında sudan uzaklaştırılır. 

Ozon basamağı ile entegre edilmiş ve aktif kömür filtrasyonlu yönteme göre kullanılan hazırlık cihazları yüzücü başına 1,67 m³ su hazırlanması için yeterlidir. Ancak bundan, yüzücü sayısının az olduğu zaman tesisat akışının kısılabileceği yada yüzücünün olmadığı ( örneğin geceleri) zamanlarda akışın kapatılacağı anlaşılmamalıdır. Durgun su sağlıksız sudur. Çünkü, klorun dezenfeksiyon etkisi çok çabuk düşer ve bununla birlikte yosun ve bakterilerin oluşumu başlar. Havuz kullanıma bir gün kapatılmış olsa dahi su hazırlık cihazları 24 saat çalıştırılmak zorundadır. Bu durum özellikle açık havuzlar için geçerlidir. Çünkü çevreden taşınan önemli miktardaki kirlilikler (yosun sporları- kuş pislikleri- deterjan artıkları vb.) önemlidir.

Suyun dolaşımı yanında ısıtılması da önemli bir konudur. Su kullanıcı isteği doğrultusunda, sirkülasyon sistemine yerleştirilen korozif olmayan ısı eşanjörleri yardımı ile sağlanır. Genellikle kapalı havuzlarda kullanılsa da açık havuzlarda da sezonu uzatmak için kullanılabilirler.

 

Sirkülasyon sistemi sayesinde havuza giren pis maddeler sürekli olarak dışarı taşınmalı ve yok edilmelidir. Aynı zamanda dezenfeksyon maddesi de yeterli konsantrasyonda havuza eşit miktarda dağıtılmalıdır. 

fd

İLETİŞİM

Sanayi Mh. Kumru Sk. Çarşı Yapı Sitesi E Blok No:6 İzmit / KOCAELİ

Ofis / İdari
T. : 0.262.323 4524 / 25
F. : 0.262.331 8012

bilgi@korfezeta.com.tr

  Copyright © 2014 Körfez Eta Mühendislik