Sanayi Mh. Kozalı Sk. Çarşı Yapı Sitesi E Blok No:6 İzmit
TR | EN

BUHAR TESİSATI UYGULAMALARI

Su buharı geçmişten günümüze  endüstride ve güç üretiminde yaygın olarak kullanılan ve çok iyi özellikleri olan akışkanıdır.

Su buharının  avantajları şöyle sıralanabilir :

·         Yüksek akışkan sıcaklıklarına çıkmak mümkündür.

·         Büyük miktarda ısı enerjisini çok küçük bir kütle ile taşımak mümkündür. Bu nedenle boru çapları diğer yöntemlere göre daha küçüktür.

·         Termodinamik özelliklerinden ve boru çaplarının küçük olmasından dolayı ideal bir ısı taşıyıcısıdır.

·         Isı geçiş yüzeylerinde sıcaklık sabittir.

·         Sıcaklık kontrolünü çok hassas biçimde gerçekleştirmek mümkündür. Basınç kontrolü yoluyla proses sıcaklığını çok hassas olarak kontrol edilebilmektedir.

·         Temelinde saf su olduğundan çevre dostudur.

·         Geri kazanımı ile enerji tasarrufuna elverişlidir.

·         Akışkan taşınımı kendi basıncıyla olduğu için pompaya gerek yoktur.

·         Yatırım maliyeti azdır.

·         Alevlenme özelliği yoktur.

·         Buhar hijyenik  ve tamamen saf bir maddedir. Bu nedenle özellikle gıda endüstrisinde vazgeçilmez bir dezenfeksiyon ve proses elemanıdır.

Su buharının dezavantajları ise ;

·         Buhar tesisatında korozyon riski fazladır. 

·         Basınç ve enerjisi fazla olduğu için borular korumalı bir şekilde yapılmalıdır.

·         Kondens hattının oluşturulması ve işletmesi zor ve pahalıdır. 

·         Buhar dağıtım hatları belirli bir eğime sahip olmalı ve içinde kondens birikmemelidir.

1-) BUHAR KAZANLARI

Herhangi bir yakıtın yakılması sonucu ve ya elektirik enerjisi ve ya nükleer enerji kaynağı kullanılarak sudan istenilen basınç ve sıcaklıkta buhar elde edilmesinde kullanılan basınçlı kaplardır.

b

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2-) BUHAR JENERATÖRLERİ

Buharı depo etmeden üretip sisteme gönderen, çok düşük su hacimleri ile çalışan

ünitelerdir. Su borulu tipler bir su serpantinine basılan suyun serpantin çevresince ısıtılıp

buhar fazına geçirilmesi esasına dayalı çalışır. Buhar jeneratörleri, spiral su borulu, dik su

borulu, yatık su borulu veya bunların karışımı şeklinde konstrüksiyonlarda olabilir.

 

• Buhar jeneratörleri buhar kalitesinde ve ani yük değişimlerinde problem yaşanmayacak ve

düşük kaliteli buhar ihtiyacının duyulduğu her yerde, kapalı çevrimli sistemlerde ve çok yüksek işletme basınçlarına kadar, 50 kg/h - 3000 kg/h arasında buhar üretimi için kullanılabilir. Bu yerlere oteller, moteller, çamarşırhaneler, kuru temizleme dükkanları, beton kürleme tesisleri, ziraat,meşrubat, ilaç, deri, tekstil, konfeksiyon, mandra, konserve ve kimya endüstrilerinde kısacası buhar  ihtiyacı olan her yerde rahatlıkla buhar üretiminde kullanılır. 

 

b

3-) KONDENS TANKLARI

Buhara ihtiyaç duyulan hemen her işletmede, kondens dönüşlerinin toplandığı bir kondens tankı kullanılmaktadır. Kapasiteye göre seçilen kondens tankı hacmi, silindirik veya prizmatik olarak gerek ısıtıcılı gerekse ısıtıcısız olarak imal edilebilmektedir.

Bu sistemin çalışma prensibi; Buharı tüketen proseslerden sonra kondens bir boru hatt vasıtası ile toplanarak kondens modülüne aktarılarak depolanır. Bir kondens suyu pompası, su gerekli olduğunda kondens suyunu tekrar besi suyu hazırlama ünitesine pompalar. Sistemdeki, basınçlı kondens sabit sıcaklık ve basınçta tutularak, genleşmeden kaynaklı buhar kayıplarının önüne geçer.

b

4-) DEGAZÖRLER

Buhar kazanı seçilirken imalat kalitesi, kontrolü ve işletme verimi üzerinde çok durulur. Ancak, kazanın ömrü, işletme verimi ve ürettiği buharın saflığı, kazanın imalat kalitesi kadar sistemdeki suyun saflığı ile de orantılıdır. 

Kondens borularında ve deposunda su sürekli hava ile temas halindedir. Su içinde kolayca eriyebilen oksijen, kondens suyu ile birlikte kazanın içine girer bu oksijen kazan saçlarının oksidasyonuna, dolayısı ile korozyona uğramasına neden olur.

Kazandan maksimum verimin alınabilmesi amacıyla besi suyuna uygulanacak işlemler dışında, suyun içindeki oksijen miktarının minimuma düşürülmesi için kondens ve besi suyu degazörden geçirilmelidir. 

Kazandan önce degazöre gelen kondens suyu içindeki oksijen, ısının (buhar) yardımıyla sudan atılır. Gerekmesi halinde degazör ile birlikte su içine oksijeni tüketici kimyasallar da verilebilmektedir. İlk yatırım maliyeti dışında herhangi bir masraf gerektirmeyen bu cihazlar her buhar tesisi için tavsiye edilmektedir. 

 

b