Sanayi Mh. Kozalı Sk. Çarşı Yapı Sitesi E Blok No:6 İzmit
TR | EN

DOĞALGAZ TESİSATI UYGULAMALARI

Doğalgaz başta metan (CH4) ve etan (C2H6) olmak üzere çeşitli karbonhidratlardan oluşan yanıcı bir gaz karışımıdır. Organik maddelerin yeryüzünün alt katmanlarında milyonlarca yıl süren doğal dönüşümü sonucunda oluşur. Kaynağından çıkarıldığı haliyle, herhangi bir işlemden geçirilmeksizin kullanılabilmektedir. Doğalgaz renksiz, kokusuz ve havadan hafif bir gazdır.  Kokusuz olduğu için bir kaçak halinde fark edilebilmesi için koku verici bir madde eklenir.

Doğalgazın yanabilmesi için hava ile yüzde 5-15 arasında karışım yapması gerekir. Karışım oranı bu aralığın altında ya da üstünde olursa doğalgaz yanmaz. En iyi yanma karışımı yüzde 9 doğalgaz ve yüzde 91 havadır. Doğalgazın tutuşma sıcaklığı 650 Derecedir. "Tam yanma" anında mavi bir alevle yanar. Yanma sonucunda kül, karbonmonoksit ve kükürt bileşikleri oluşturmaz ve çevrede asit yağmuruna sebep olmaz. Yalnızca karbondioksit ve su buharı meydana gelir. Bunun yanında azot oksit emisyonu diğer yakıtlara kıyasla daha azdır. 

Kendisi zehirli olmamasına rağmen kapalı alanlarda toplanırsa ortamdaki oksijen azalacağı için boğulma tehlikesi ile karşılaşılabilinir bu nedenle doğalgaz kullanılan yerler mutlaka iyi havalandırılmalıdır.

Doğalgaz konutlarda başlıca;

  • Isıtma ve soğutma

  • Sıcak su elde etme

  • Pişirme amaçlı kullanılır. Merkezi ısıtma sistemi olan binalarda sıcak su ve pişirme amacıyla dairelere kolon hattı ile doğalgaz verilebilir.

  • Bireysel kullanımda ise şu seçenekler söz konusu olabilir.

  • Sadece ısınma amacıyla (Doğalgaz sobası, kat kaloriferi)

  • Isınma ve sıcak su elde etme amacıyla (kombi, boylerli kat kaloriferi, kat kaloriferi ve şofben)

  • Isınma ve sıcak su ve pişirme amacıyla kullanılmaktadır.

Sanayide ise küçük sanayi atölye ve fırınlarda üretim amaçlı olarak kullanılır. Demir-çelik, çimento, kimya sanayisinde, cam ve kiremit imalatında da yararlanılan doğal gaz, tekstil sektörü için de önemli bir enerji kaynağıdır. Türkiye’nin elektrik ihtiyacının küçümsenemeyecek bir kısmı doğalgazla çalışan santrallerde üretilmektedir.

Doğalgazın diğer enerji kaynaklarına olan üstünlükleri ;

·         Doğal gaz her an için kullanıma hazırdır.

·         Doğal gaz ekonomiktir. Zaman ve işgücü tasarrufu sağlanır.

·         Doğal gaz çevre dostudur. Kalıcı atıklar bırakmadan yanar.

·         Doğal gazlı cihazlarda sıcaklık kontrolü çok hassas olarak yapılır, konfor ve enerji tasarrufu sağlanır.

·         Stok yapma, önceden sipariş verme gerektirmez. Doğal gaz birincil enerji olarak borular ile, taşıma kayıpları, nakliye temin yeri olmadan, ulaşım yollarını meşgul etmeden ve trafik oluşturmadan kullanıcıya gelir.

·         Doğal gaz uzun süreli bir enerji kaynağıdır. Büyük rezervlerden, on yıllar ötesine kadar uzanan ya al ya öde anlaşmalarıyla emniyete alınmıştır.

·         Doğal gaz depolama yeri gerektirmez, böylece binalarda boş alanlar elde edilir.

·         Doğal gaz kullanıldıktan sonra ödenir, önceden ödeme gerektirmez.

·         Bir apartmanda her dairenin ayrı gaz sayacı monte ettirmesi halinde ne kadar gaz tüketildiği kolaylıkla belirlenir.

·         Modern doğal gaz cihazları her türlü ihtiyaca karşılık verir, istenildiği şekilde yerleştirilebilir.

Doğalgazın avantajları;

 

·         Doğal gazlı sistemlerde yanma hassas olarak kontrol edilebildiği için yakıt kaybı çok azdır. 

 

·         Uzun zaman dilimi içinde aynı yakıt kalitesi elde edilebilir.

·         Gaz oluşundan dolayı hava ile çok iyi karıştığından yanma verimi yüksektir.

·         Ön yakıt hazırlama masrafı yoktur.

·         Alev boyu fuel-oil ve kömüre göre daha kısadır, yanmayı tamamlamak için gereken zaman da kısadır. Böylece daha küçük kazanlar kullanılarak maliyet azalır, yerden tasarruf edilir.

·         Verimli bir yakıt olması sebebiyle hem ekonomiktir hem de enerji tasarrufu sağlar.

·         Katı ve sıvı yakıtlar yanma ürünü olarak kükürt içerdiğinden, baca gazlarının suyun yoğunlaşma noktasına kadar soğutulması ve böylece suyun gizli ısısından faydalanılması imkânı yoktur. Ekonomizer ilave edilerek doğal gazın baca sıcaklığı 56 dereceye kadar indirilebilir.

·         Doğal gaz tesisatı ve cihazları düşük basınçla çalıştığı için LPG tüpleri gibi patlama tehlikesi ve basınçlı parça tesiri yoktur.

·         Doğal gazda yanma için hava gereksinimi en azdır. Bu oran kömürde yüzde 20-30, fuel-oilde yüzde 10-20, doğalgazda ise yüzde 5-10'dur.

·         Kurum, is gibi atık ürünleri olmadığı için ısı transfer yüzeyleri temiz kalır.

·         Tesis çok az bakım ve denetleme gerektirir.

·         Temiz olması ve içerisinde kükürt bulunmamasından dolayı birçok sanayi sektöründe doğrudan kullanılabilmesi, hem sistem veriminin hem de ürünün kalitesinin artmasını sağlar.

·         Ham petrole alternatif bir yakıt olarak dış kaynaklı enerji çeşitliliği açısından stratejik bir avantaj sağlar.

·         Ayrıca boru hatlarıyla kullanıcıya kadar iletildiği için yakıtın taşıması için gerekli enerjinin tamamından tasarruf edilir ve karayollarında taşıyıcı araç yükünü azaltır.

df

dd