Sanayi Mh. Kozalı Sk. Çarşı Yapı Sitesi E Blok No:6 İzmit
TR | EN

ENDÜSTRİYEL ENERJİ GERİ KAZANIM ETÜDÜ, EKONOMİZER VE EŞANJÖR UYGULAMALARI

Günümüzde enerjinin verimli kullanılması her uygulamada dikkatle üzerinde durulan bir konudur. Bunun en büyük nedenlerinden biri ; uygulamalarda aynı işi daha az enerji ile gerçekleştiren uygulamaların geliştirilmesi, rekabet ortamında kuruluşların ana amaçlanndandır. Bu doğrultuda gerek konutlarda gerek endüstride enerji kullanılırken % 100 verime ulaşılmaya çalışılmaktadır. Bu da yakılan bir maddenin enerjisinin tamamını kullanmaya çalışarak sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle eskiden atık olarak değerlendirilen  ama içinde enerji bulunan  egzoz gazları gibi ürünlerin ısı enerjilerini tekrar değerlendirmeyi zorunlu hale getirmiştir .

1-) ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

Kapalı mahallerin gereksinimi olan yüksek iç hava kalitesini sağlarken, enerji tüketimini minimum değerlere indirebilmek için kullanılırlar.

Çalışma prensipleri egzoz edilen havanın ısısını kullanarak taze havanın koşullandırılmasına dayanır. Egzoz edilen havanın ısısı, bir ısı geri kazanım eşanjörü ile taze havaya aktarılır. Ofisler, otel odaları, gösteri merkezleri, kafeteryalar, yatakhaneler, sınıflar vb. gibi mahallere taze hava sağlamak ve kirli havayı egzoz etmek için kullanılırlar.

df

 

 

2-) EKONOMİZER

Ekonomizerler, ısı, buhar veya güç üretim tesislerinde kazanlardan çıkıp bacaya giden duman gazları üzerinde bulunan ısının bir bölümünü geri kazanmak amacıyla kullanılan bir çeşit su borulu ısı eşanjörleridir.

Kazandan bacaya atılan duman gazlarından geri kazanılan ısı;

·         Kazan besi suyuna verildiğinde; Besi Suyu Ekonomizeri,

·         Tesiste işletme suyu, banyo – duş, proses yıkama vb. amaçlar için suya verildiğinde; Kullanım Suyu Ekonomizeri,

·         Brülör yakma havasını ön ısıtma ya da ortam havasını ısıtma amacıyla kullanıldığında ise  Hava Isıtıcı Ekonomizer adı verilir.

 

Ekonomizerler çiğlenme sıcaklıklarına göre yoğuşmalı ve yoğuşmasız olarak sınıflandırılabilir. Yoğuşmalı bir ekonomizerde, kazanda yakılan yakıt cinsine bağlı olmakla birlikte 60°C’ye kadar düşürülebilen duman gazı sıcaklıklarıyla maksimum tasarruf sağlanır

Ekonomizer gaz çıkış sıcaklığı, fuel oil yakıtlı kazanlarda 180°C, motorin yakıtlı kazanlarda 160°C, doğal gaz ve LPG yakıtlı kazanlarda 110°C ye kadar düşürülebilir. Doğal gaz yakıtlı kazanlarda 60°C ye kadar yoğuşmalı sistemlerde düşürülebilir.

Kazan duman gazı çıkış sıcaklığı ve yakıt cinsine bağlı olarak tesis edilecek ekonomizer sayısına bağlı olarak kazan veya tesis veriminde %3 ile %8 arasında verim artışı sağlanır.

Sağlanan verim artışına bağlı olarak, aynı kapasite için daha az yakıt harcanır veya aynı miktarda yakıt harcanmasıyla kazandan daha fazla üretim alınır.
Daha az yakılan yakıt ile doğaya daha az C02 emisyonunu salınacaktır. Daha çevreci sistemler oluşturulabilmektedir.

Sürekli çalışan tesislerde geri kazanılan ısının bedelinin yapılacak ekonomizer tipine bağlı olarak yatırımın 5 ila 20 ay arasında amorti ettiği görülmüştür.

df

 

3-) ISI DEĞİŞTİRİCİLER (EŞANJÖRLER)

 

Eşanjör, herhangi bir fiziksel temas olmaksızın aralarında sıcaklık farkı olan iki akışkanın (sıvı ve ya gaz )  birinden diğerine ısı transferini sağlayan devre elemanıdır.

Eşanjörler ,  borulu tip eşanjörler , plakalı tip eşanjörler (Sökülebilir tip, Kaynaklı tip, Yarı kaynaklı tip, Lehimli tip) ve özel uygulama eşanjörleri (Platecoil Eşanjörler, Econocoil Eşanjörler, Spiral Eşanjörler) olarak üçe ayrılırlar.

Plakalı eşanjörler, değişik uygulamalar için dünyanın en geniş ürün yelpazesine sahip verimli ısı eşanjörleridir. Plakalı ısı eşanjörleri, mödüler yapı kavramına dayanılarak oluşturulurlar. Eşanjör gövdeleri, plakalar ve alışkan giriş çıkış nozülleri değişik yapılarda birleştirilerek çok sayıda farklı eşanjör tipleri elde edilebilir. Plakalı Isı Eşanjörlerinin en önemli özelliği, çalışma şartlarındaki değişime bağlı olarak, kolayca plaka eklenmesi veya çıkarılması sonucunda yeni şartlara uygun hale getirilebilmesi , temizlik ve bakım içinde kolayca açılabilmesidir.

Isı değiştirmeye yarayan patentli plakalar, saplamalar vasıtasıyla çelikten yapılmış ön ve arka baskı plakaları arasında, alt ve üst taşıyıcı barlar üzerine dizilirek tespit edilirler. Bu plakaların her birinin yekpare olarak preslenmiş olması, daha yüksek mukavemet için çok önemlidir. Plakalar üzerinde herhangi bir kaynak veya bağlantı yoktur. Standart bir ünitede her plakanın üzerine, herbiri bir köşede bulunan dört delik yer alır. Ayrıca sızdırmazlığı sağlamak ve ısı transfer kanallarını oluşturmak amacıyla da lastik esaslı contalar, plakanın etrafındaki conta yuvasının içinde yeralır. Giriş ve çıkış nozulları, uygulamaların çoğunda ön baskı plakası üzerinde yeralır. Ancak özel durumlarda ısı değiştiricinin çok geçişli olarak imal edilmesi gerekebilir ki, bu durumda da giriş-çıkış nozulları her iki ön ve arka baskı plakaları üzerinde bulunur. Plakalı ısı eşanjörün genel yapısı bu şekildedir ve bu konstrüktif yapı, kontrol ve temizleme amacıyla eşanjörün kolayca açılabilmesini sağlar.

 

                 

 

df

df