Sanayi Mh. Kozalı Sk. Çarşı Yapı Sitesi E Blok No:6 İzmit
TR | EN

ATIK SU SİSTEMLERİ

SIHHI TESİSAT UYGULAMALARI

Evsel  ve endüstriyel atık su arıtma tesisleri olarak ikiye ayrılırlar.

 

A-) Evsel Atık Su Arıtma Tesisleri (Biyolojik)

Biyolojik atık su arıtma tesisleri oteller, moteller ve benzeri yaşam alanı sağlayan tesisterde, toplu konutlarda, büyük apartmanlarda  insanların olağan faliyetlerinden kaynaklanan atık suları iyileştirip dezenfekte ederek sulama suyu elde edebilen sistemlerdir. Bu sayede devasa yeşil alanlar elde edilen bu su ile sulanabilmekte ve suyun daha verimli kullanımı sağlanmış olup maliyet de azaltılmış olmaktadır. Bu sistemler ayrıca hastanelerde de güvenle kullanılılabilecek olup, şantiye gibi  kanalizasyon bağlantısı olmayan yerlerde doğaya atılan suyun yönetmeliklere uygun ve zararsız deşarjını da sağlamaktadır.

Atık su sistemlerinin çalışma prensipleri şu şekildedir: Atık su dengeleme havuzunda toplanan atık sular, dalgıç atıksu pompaları yardımı ile sistem girişinde bulunan sepet tipi ince ızgaradan geçirilerek bünyesindeki çöp, bez vb katı pisliklerden ayrıştırılır. Daha sonra ardışık kesikli reaktöre geçen atık sular burada aktif çamur ile temas etmektedir. Aktif çamurun içinde bulunan aerobik bakteriler yardımıyla organik kirlilikler fd  ve suya dönüştürülmektedir. Bunun için gerekli oksijen ve karışım havası ünite bünyesinde bulunan blower tarafından sağlanmaktadır.

Bu hava, ince hava kabarcığı veren membranlı kauçuk difizörler vasıtasıyla tüm tanka eşit bir biçimde dağıtılmaktadır. Ardışık kesikli reaktörde organik kirliliği giderilen atık sular içerdiği bakterilerden kurtulmak için çökelmeye bırakılmaktadır.

Çökelmeye bırakılarak baktrilerden arındırılmış su dalgıç tipi tahliye pompası ile alıcı ortama deşarj edilirken dozaj pompası ile hipoklorit sisteme verilerek su dezenfekte edilmektedir.

Genelde tüm sistem otomatik olarak çalışacak şekilde tasarlanır ve sistemde oluşan ve belirli aralıklarla sistemden atılması gereken atık çamurlar, vidanjörler yardımıyla sistemden uzaklatşırılmakta ve ya çamur depolama havuzlarında depolanmaktadır.

B-) Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisleri

Sanayi tesisleri, fabrikalar, organize sanayi bölgeleri gibi çeşitli üretim prosesleri sonucunda oluşan atıksuların arıtılması amacı ile kurulurlar.  Genellikle kimyasallar kullanılarak atık suyun temizlenmesi sağlanır.
 
Üretim ve sanayi tesislerinin, üretim aşamalarında gerçekleştirdikleri faaliyetler sonucunda oluşacak atıksuları, ilgili yönetmeliklerde belirtilen deşarj standartları içerisinde arıtması gerekmektedir. Endüstriyel nitelikli atıksuların arıtılması amacı ile dizayn edilen atıksu arıtma sistemleri, boyutları ve arıtma üniteleri; sanayi/sektör türü, üretim yöntemi, atıksu miktarı, atıksuyun kirlilik değerleri ve alıcı ortam türüne göre değişiklik göstermektedir. Endüstriyel nitelikli atıksuların arıtılması amacı ile dizayn edilen atıksu arıtma sistemleri betonarme ya da  paket  olarak (ST 37 sac) imal edilebilmektedir.

BOYLER İLE SICAK KULLANIM SUYUNUN HAZIRLANMASI

Degişik ısı kaynaklarından alınan suyu depolamaya , ihtiyaç olundugunda kullanmaya yarayan...

Devamı

SU ŞARTLANDIRMA SİSTEMLERİ

Su şartlandırma kaynaktan alınan suyun hazırlanarak, enerji üretiminde, ısıtma soğutma siste...

Devamı

SU DEPOLAMA VE POMPALAMA SİSTEMLERİ

Kullanım suyunun depolanması ve ihtiyaç anında kullanılabilmesi için yapılan sistem...

Devamı

ATIK SU SİSTEMLERİ

Evsel  ve endüstriyel atık su arıtma tesisleri olarak ikiye ayrılırlar.

 ...

Devamı

HAVUZ VE SAUNA SİSTEMLERİ

Havuzların kullanımı çok eski zamanlara dayanmaktadır.  Milatta...

Devamı