Sanayi Mh. Kozalı Sk. Çarşı Yapı Sitesi E Blok No:6 İzmit
TR | EN

HAVUZ VE SAUNA SİSTEMLERİ

SIHHI TESİSAT UYGULAMALARI

Havuzların kullanımı çok eski zamanlara dayanmaktadır.  Milattan önce 3000 yılında yapıldığı düşünülen  Mohenjo-Daro’daki “muhteşem banyo” isimli havuz bunun kanıtı niteliğinde olup en tanınmış havuzlardan biridir.. Bu havuz 7x12 metre boyutlarında, tuğlalarla örülmüş ve ziftle izole edilmiştir.

Eski Yunan ve Romalılar jimnastik eğitimi, deniz oyunları ve askeri egzersizler için yapay havuzlar yapmışlardır. Roma İmparatorları içinde balıklarında olduğu özel yüzme havuzlarına sahiptiler, bu nedenle havuza Latince bir kelime olan piscina, yani balık havuzu deniyordu. İlk ısıtmalı yüzme havuzu M.Ö. 1.yüzyılda Roma’da Gaius Maecenas tarafından yapılmıştır.

9. yüzyıl ortalarında yüzme havuzu Britanya’da popüler olmaya başlamıştır.1837 yılında İngiltere’nin Londra şehrinde tramplenli 6 kapalı yüzme havuzu yapılmıştır. Bir başka gelişme de yüzme havuzlarında suyun sterilizasyonu amacıyla ilk defa klor kullanımına başlanılmıştır. 1896’da olimpiyat oyunlarının başlamasıyla yüzme havuzlarının popüleritesi artmıştır. . 

2.Dünya Savaşı’ndan sonra ABD’de yüzme havuzları popüler olmuştur. Bunda inşaat teknikleri, filtrasyon ve diğer havuz tesisatlarındaki gelişmeler önemli rol oynamıştır.  1950'lerden günümüze kadar olan zamanda yüzme havuzu yapımında sürekli bir artış gözlenmektedir.

Yüzme havuzlarını yapıldıkları mekana göre açık ve kapalı havuzlar (ya da her ikisini birden içeren havuzlar) olarak ön ayrıma almak ve havuzları büyüklükleri ve kullanım amaçları itibari ile de yine iki ayrı bölümde incelemek gerekir. Bunlar;
 

·         Özel Ev – Villa Havuzları 

·         Genel kullanıma açık havuzlar'dır. (TSE 11899 Kapsamına girer)
 

Havuzlar ayrıca yapım şekilleri itibariyle de katagorize edilebilir. Toprak üstüne (herhangi bir hafriyat yapılmaksızın) yerleştirilen, ya da gömme olarak yapılan havuzlar, ayrıca betonarme kurallarına göre imal edilen ya da standart veya standart olmayan boyutlarda hazırlanmış panel, destek, liner ve tesisatları ile teçhiz edilerek kullanılabilen hazır havuz türleri bu grup içinde sayılabilir.

Havuzların yüzey suyunu harekete geçirerek yüzen materyali filtrasyona iletme tekniklerine göre de taşmalı veya skimmerli havuzları da tüm bu değerlendirmeler içinde saymak ve her havuzu ne tip olursa olsun bu formasyonla birleştirmek gerekecektir. Yüzey suyunun cebri usullerle filtrasyona iletildiği skimmerler ya da yüzey suyunun, içten taşma, dıştan taşma, tek taraftan taşırma, üstten taşma tabirleri ile nitelendirildiği taşırmalı sistemler, saydığımız tüm havuzların ayrılamaz dizayn kriterlerini teşkil ederler.


1-) Özel Havuzlar 

Özel havuzlar umumi havuzlardan daha küçüktür: ortalama 4.8m x 9.6 m - 6m x 12 m , halka açık  olanlar ise genellikle 25 m’den başlar. Ev havuzları gömme tip ya da toprak üstüne monte edilip, yazdan sonra sökülebilir. 1950’lerde sıcak yaz iklimleriyle bahçede veya avlularda açık havuzlar yapılmaya başlanmıştır. Özel havuzlar evlerin özelliklerini arttırmaktadır. Toprak üstü havuzların yapımı daha ucuzdur ve özellikle havuzun yapısına zarar veren donma olaylarının olduğu yerlerde çok kullanılır. Pahalı olmayan PVC havuzlar süpermarketlerden satın alınabilir ve yazdan sonra sökülebilir. Bazı insanlar evlerinde rekreasyon için sıcak banyo küvetleri ve spalar kullanırlar.

2-) Halka Açık Havuzlar

Umumi havuzlar büyük spor merkezlerinin ve dinlenme komplekslerinin bir parçasıdır. Bu tip yerlerde, kapalı ısıtmalı havuz, açık tuzlu su veya ısıtmasız klorlu havuzlar, sığ çocuk havuzları ve bebekler için eğlence havuzları gibi birden fazla havuz vardır. Ayrıca sauna, spa ve jakuzi de bulunur. Umumi havuzlar bir otele ya da bir dinlenme tesisine ait olabilir. 
Çoğu umumi havuz 25x50m dikdörtgen şeklindedir, ama isteğe göre boyut ve şekil değişebilir. Ayrıca yapay şelaleler, çeşmeler, sıçrama yastıkları, dalga makineleri, köprüler de vardır. 

Tipi ne olursa olsun havuzlar iyi sistemlerle donatılmadıysa bazı sağlık riskleri vardır. Bu nedenle Yüzme havuzu sularında hastalıkları önlemek için bakteri ve virüs seviyeleri çok düşük tutulmalıdır. Bakteriler, algler ve böcek larvaları yüzücülerden de havuza geçebilir ve hastalıklara neden olabilir. 


Pompalar ve mekanik filtreler bu patojenleri sudan uzaklaştırmak için kullanılır. Ayrıca hipoklorit asit, sodyum hipoklorit, brom veya mineral dezenfektanlar gibi kimyasal dezenfektanlar da havuz suyuna karıştırıldığında patojenlerin suda yaşamasına izin vermez. 

Yüzme havuzunun giriş ve çıkışları (basış ve emiş ağızları) iyi planlanarak yerleştirilmelidir ki, su havuzun her tarafına dengeli dağılsın, ölü alan kalmasın ve aynı zamanda içinde yüzülmüş olan su en kısa yoldan yeniden hazırlanmak üzere su hazırlık tesisine geri gitsin. Yüzme havuzu içindeki akışı düzenleyen bugün temel 2 akış sistemi vardır. Dikey akış sistemi ve Yatay akış sistemi. Yatay akış sisteminde su havuza uzun kenarlara yerleştirilmiş olan ağızlardan verilir. Dikey akış sisteminde ise su, havuz tabanına yerleştirilen yeterli sayıdaki ve eşit alanları kapsayan ağızlardan belli bir havuz alanını hedef alacak şekilde belli bir basınçla ve debi ile verilir. Her 2 sistemde de mümkünse suyun tamamı üstten taşma kanalları ile sisteme geri gönderilir.

Üstten taşmalı sistemin tartışmasız avantajı su yüzeyinin temizlenmesi için verdiği olanaktır. Kirlilikler direkt olarak suyun yüzeyine ve bunun hemen altındaki katmanlara çıkar. Bu kirlilikler üstten taşırılarak kanallar aracılığı ile en kısa yoldan sisteme geri yollanır. Her şeye rağmen havuz içinde kirlilik oluşturan sedimantasyonlar, tedbir olarak ilave su bakım maddeleri ile ve günlük havuz dip ve duvar temizliği ile yok edilmek zorundadır.

Yüzme havuzu suyu hazırlığı ve dezenfeksiyonu ile ilgili olan TSE 11899’a göre akışın mümkünse yüzde 100’ü eşit olarak üstten taşma kanalına gitmek zorundadır. (Dalga havuzları tasarımı ilave özellik içerir.) Bununla birlikte tüm taşmalar boyunca dengeli ve sürekli bir akışın olmasına dikkat edilmelidir. Havuz kenarından taşma kanalının içine su akışının üstten serbest bir şekilde dökülmesinden kaçınılmalıdır. Üstten taşma kanalının içi haftada bir temizlenmeli ve tasarım buna imkan vermelidir. Taşma kanallarının temizleme suyu ayrı bir pissu hattına gönderilmelidir.

Optimal bir havuz akışı elde etmek su hazırlama tekniği bakımından çok önemlidir. Bu da su hazırlama tesisinin kapasitesi ile ilgilidir. Bunun için havuzun cinsine, kullanım amacına ve yüzücü yüküne bağlı olarak havuz su akışının (Su hazırlık tesisi kapasitesinin) hesaplanması büyük önem taşımaktadır. Her yüzücü için 2 m³ hazırlanmış suya gerek vardır. Bununla birlikte yüzücülerin ve çevrenin getirdiği kirlilikler tamamen hazırlık cihazlarında sudan uzaklaştırılır. 

Ozon basamağı ile entegre edilmiş ve aktif kömür filtrasyonlu yönteme göre kullanılan hazırlık cihazları yüzücü başına 1,67 m³ su hazırlanması için yeterlidir. Ancak bundan, yüzücü sayısının az olduğu zaman tesisat akışının kısılabileceği yada yüzücünün olmadığı ( örneğin geceleri) zamanlarda akışın kapatılacağı anlaşılmamalıdır. Durgun su sağlıksız sudur. Çünkü, klorun dezenfeksiyon etkisi çok çabuk düşer ve bununla birlikte yosun ve bakterilerin oluşumu başlar. Havuz kullanıma bir gün kapatılmış olsa dahi su hazırlık cihazları 24 saat çalıştırılmak zorundadır. Bu durum özellikle açık havuzlar için geçerlidir. Çünkü çevreden taşınan önemli miktardaki kirlilikler (yosun sporları- kuş pislikleri- deterjan artıkları vb.) önemlidir.

Suyun dolaşımı yanında ısıtılması da önemli bir konudur. Su kullanıcı isteği doğrultusunda, sirkülasyon sistemine yerleştirilen korozif olmayan ısı eşanjörleri yardımı ile sağlanır. Genellikle kapalı havuzlarda kullanılsa da açık havuzlarda da sezonu uzatmak için kullanılabilirler.

Sirkülasyon sistemi sayesinde havuza giren pis maddeler sürekli olarak dışarı taşınmalı ve yok edilmelidir. Aynı zamanda dezenfeksyon maddesi de yeterli konsantrasyonda havuza eşit miktarda dağıtılmalıdır. 

BOYLER İLE SICAK KULLANIM SUYUNUN HAZIRLANMASI

Degişik ısı kaynaklarından alınan suyu depolamaya , ihtiyaç olundugunda kullanmaya yarayan...

Devamı

SU ŞARTLANDIRMA SİSTEMLERİ

Su şartlandırma kaynaktan alınan suyun hazırlanarak, enerji üretiminde, ısıtma soğutma siste...

Devamı

SU DEPOLAMA VE POMPALAMA SİSTEMLERİ

Kullanım suyunun depolanması ve ihtiyaç anında kullanılabilmesi için yapılan sistem...

Devamı

ATIK SU SİSTEMLERİ

Evsel  ve endüstriyel atık su arıtma tesisleri olarak ikiye ayrılırlar.

 ...

Devamı

HAVUZ VE SAUNA SİSTEMLERİ

Havuzların kullanımı çok eski zamanlara dayanmaktadır.  Milatta...

Devamı