Sanayi Mh. Kozalı Sk. Çarşı Yapı Sitesi E Blok No:6 İzmit
TR | EN

YENİLENEBİLİR ENERJİ UYGULAMALARI

Yenilenebilir enerji, doğal çevreden sürekli veya tekrarlamalı olarak ulaşılan kaynaklardan elde edilen enerjidir. Yenilenebilir enerji; doğal kaynaklardan elde edilen ve sürdürülebilirliği olan enerjiler olarak da tanımlanmaktadır. Yenilenebilir enerjiler; güneş, rüzgar, biyokütle, jeotermal, dalga enerjisi gibi doğada kendiliğinden var olan kaynaklardan elde edilmektedir. Bu kaynaklar, fosil enerji kaynaklarının tersine zamanla tükenmez ve kömür, benzin, doğalgaz gibi yenilenemeyen enerjilere alternatiftirler. Farklı alanlarda kullanımları mümkündür. Yenilenebilir enerji uygulamalarının başlıca avantajları;

·         Sınırsızdır, zamanla tükenmez.

·         Duman, karbonmonoksit, kükürt ve radyasyon gibi sağlığa zararlı artıklar içermediği için sağlığa zararı yoktur.

·         Dışa bağımlı değillerdir.

·         Genel olarak işletme masrafları çok azdır.

 

1-)Güneş Enerjisi Uygulamaları

Güneş enerjisi, Güneş ışığından enerji elde edilmesine dayalı bir teknolojidir. Güneş'in yaydığı ve Dünya'mıza da ulaşan enerji, Güneş'in çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım enerjisidir. Güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında Güneş ışınımının şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m2 değerindedir; ancak yeryüzünde 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişim gösterir.

Bu enerjinin Dünya'ya gelen küçük bir bölümü dahi, insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmış, Güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, Güneş enerjisi çevresel olarak temiz bir birincil enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.

Güneş enerji sistemleri çevreye zarar vermeden kullanıma hazır sıcak su sağlar. Türkiye'nin konumu gereği güneş enerji sistemlerinden oldukça verim alınmaktadır. Sıcak suyu depolama özelliği olan güneş enerji sistemleri sıcak suyu uzun süre muhafaza edebilmektedir. Ayrıca bazı durumlarda bu sıcak suyla mekanın ısıtılmasına destek verilebildiği için özellikle yerden ısıtma sistemlerine yardımcı olarak güneş enerjisinden faydalanılabilinir.

Güneş enerjisinin avantajları;

·         Yabancı enerji kaynaklarına bağımlılığın ve enerji tüketiminin azaltılması,

·         Tüketici masraflarının stabilizasyonu,

·         Yerel girişim ve ekonomilerin desteklenmesi,

·         Hava kirliliğinin ve hava kirliliğine bağlı sağlık sorunlarının azaltılması,

·         Küresel ısınmanın azaltılması,

·         Kurulumu kolay,

·         İşletme bedeli çok düşük,

·         Emisyonu yok,

·         Bakımı kolaydır.

sd sd

 

2-)Isı Pompaları

Isı pompası son yıllarda adını konut ısıtmasında sıkça duyduğumuz ve ülkemizde de gittikçe yaygınlaşmaya başlayan bir iklimlendirme sistemidir. Daha  aşina olduğumuz klima, chiller ve evlerimizde kullandığımız buzdolapları da aslında birer ısı pompasıdır. Isı pompası kavramı, Carnot Çevrimi’nin ters çalıştırılması ile ısının çevreden çekilip yüksek sıcaklık bölgesine transfer edilebileceği fikri ile ortaya çıkmıştır. Sistemin temel çalışma prensibi kış aylarında düşük sıcaklık kaynağı olarak kullanılan dış havadan, topraktan veya bir su kaynağından (nehir, göl, vb.) alınan ısının ısıtılması hedeflenen mahallere ve yaz aylarında ise soğutulması hedeflenen mahallerden alınan ısının yüksek sıcaklık kuyusu olarak kullanılan dış havaya, toprağa veya su kaynağına transfer edilmesidir. Sistemde genel olarak tüm soğutma çevrimlerinde yer alan kompresör, evaparatör, kondenser, genleşme vanası ve sistemde dolaşan bir soğutucu akışkan gibi temel elemanlar kullanılmaktadır.

Termodinamiğin II. Yasası, ısının düşük sıcaklık  seviyesinden yüksek sıcaklık seviyesine aktarılması için dışarıdan sisteme verilmesi gereken bir enerjinin olması zorunluluğunu ortaya koyar. Isı pompalarında bu enerji mekanik, elektrik veya termal olarak karşılanmaktadır.

Isı Pompaları genel olarak villa, ev, otel, işyerlerinin ısıtılması ve soğutulması için kullanmaktadır. Bu sistem aynı zamanda havuz ısıtması ve sıcak su ihtiyacınızı da karşılayabilmektedir. Fosil yakıtlardan tamamiyle bağımsız olarak çalışan ısı pompaları, herhangi bir emisyon açığa çıkarmadan çalışır.

Bu sayede kombi ve klima yerine tek bir cihazla tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Bu sistem doğa dostu olmasının yanı sıra %80’e varan tasarruf sağlamaktadır.

Isı pompaları hava, su veya toprak kaynaklı olabilmektedir. Toprak kaynaklı cihazlarda %80, su kaynaklılarda %68 ve hava ile beslenenlerde ise %45 oranında enerji tasarrufu sağlandığı tespit edilmiştir. İlk aşamada maliyet açısından pahalı olduğu düşünülen bu cihazla uzun vadede düşünüldüğünde önemli tasarruflar sağlamaktadır.

Toprak kaynaklı ısı pompası uygulamaları, yeryüzünün belirli bir derinliğinde ısının bir sene içerisinde sabit bir ısıda kalmasını içerir. Yer ısısı pompası aracılığıyla küçük ölçekli bir binayı hem ekolojik hem de ekonomik olarak uygun bir ölçüde ısıtmayı sağlamaktadır.

Isı pompasının avantajları ;

·         Çalışırken ısı pompası iklime, hava koşullarına dolayısıyla insan sağlığına zarar veren hiçbir gaz çıkarmaz.

·         Diğer sistemlerdeki gibi CO2 gazı üretilmez.

·         Fosil yakıt kullanılan sistemlerde global ısınmaya neden olan sera gazı etkisi mevcuttur. Isı pompası kullanılan sistemlerde bu sorun yoktur. Sadece bireysel ve şu anki sağlığımızı değil, gelecek nesillerin sağlığını da korumuş oluruz.

·         Sistemde yakıt ve yakıt deposu bulunmaz. Yerleşim alanınız içinde patlama ya da yanma riski yoktur.

·         Isı pompası içinde kullanılan akışkan yanıcı değildir ve zehirsizdir.

·         Baca ve atık gaz çözümü gerektirmez.

·         Bakım gerektirmeyen bir işletim sistemidir.

 

 

sd