Sanayi Mh. Kozalı Sk. Çarşı Yapı Sitesi E Blok No:6 İzmit
TR | EN

BASINÇLI HAVA UYGULAMALARI

Basınçlı hava elektrik enerjisinin kullanımının uygun olmadığı ya da tehlikeli olduğu durumlarda çoğunlukla üretim sektöründe ve sık olmamakla beraber servis sektöründe de kullanılan depolanabilir bir enerji türüdür.

Basınçlı havanın çalışma mantığı başka bir formdaki enerjiyi önce bir tahrik makinasından  (elektrik motoru, , patlamalı motor, türbin, vs.)  mekanik enerji formunda kompresöre aktarılmakla bu iş makinasında  akışkanın iç enerjisi (bir tür potansiyel enerji veya basınç enerji) şekline dönüştürülmektedir. Daha sonra bu enerjiden, havanın uzak noktalara iletilmesi ve basınç potansiyelinden mekanik enerji elde edilmesi de dahil, çeşitli amaçlarla istifade edilmektedir.

Bu tip sistemlerinin kalbini hava kompresörleri oluşturur. Ortam basıncında kompresöre alınan hava sıkıştırılarak ya da molekül bazında ivmelendirilerek istenilen basınca getirilir. Kompresörler pozitif deplasmanlı ve dinamik olmak üzere iki tipte olabilirler.

Yardımcı ekipmanlar kompresörden elde edilen basınçlı havanın depolanması, taşınması, hava talebine göre akışını ve basıncını ayarlamayı sağlarlar. Genel hatlarıyla yardımcı elemanlar ; filtreler, ayrıştırıcılar, kurutucular , basınç kontrolörleri, basınçlı hava tankları, basınçlı hava dağıtım tesisatından oluşur.

Basınçlı hava, enerjinin içinde biriktirildiği bir akışkan olarak düşünülebilir. Başka bir formdaki enerjiyi önce tahrik makinasından (elektrik motoru, patlamalı motor, türbin, vs.) mekanik enerji formunda kompresöre aktarılmakla bu "iş makinasında" akışkanın iç enerjisi (bir tür potansiyel enerji veya basınç enerji) şekline dönüştürülmektedir. Daha sonra bu enerjiden, havanın uzak noktalara iletilmesi ve basınç potansiyelinden mekanik enerji elde edilmesi de dahil, çeşitli amaçlarla istifade edilmektedir.

sd

 

sd