Sanayi Mh. Kozalı Sk. Çarşı Yapı Sitesi E Blok No:6 İzmit
TR | EN

SU DEPOLAMA VE POMPALAMA SİSTEMLERİ

SIHHI TESİSAT UYGULAMALARI

Kullanım suyunun depolanması ve ihtiyaç anında kullanılabilmesi için yapılan sistemlerdir. Ayrıca yangın söndürme sistemleri için de su depolanması lazımdır.

Su tankları genelde hidrofor bağlantısı, temizlik için gerekli tahliye çıkışları, su seviyesi basıncı vs ölçmek için kullanılan gösterge çıkışlarını içerir. 

Kullanım suyunu istenilen yere göndermek için genelde hidroforlar kullanılır. Hidroforlar çok katlı binalarda, şehir şebekesinin basıncı yetersiz kalıyorsa kullanılan bir cihazdır. Çalışma prensipleri suyu hava ile sıkıştırıp istenilen yüksekliğe kadar çıkarmalarıdır. Hidrofor ve su depoları ayrı ayrı kullanılabildiği gibi tek başlarına da kullanılabilirler.

Bir hidroforda küçük bir tank, pompa ve yardımcı elemanlar bulunur. Hidrofor yardımcı elemanları (ekipmanları), şiber veya küresel vana, çek valf, güvenlik vanası, hava temin elemanı (hava enjektörü, hava subabı veya kompresör) basınç şalteri, manometre, selenoid vana ve seviye elektrotundan oluşur.

Hidroforlar  genelde ;

·         Havayı Kendisi Temin Eden Hidroforlar

·         Hava Kompresörlü Hidroforlar

·         Membranlı Basınç Dengeleme Tanklı Hidroforlar

olarak 3 gruba ayrılır.

 

A-) Havayı Kendisi Temin Eden Hidroforlar:

Yastıklama havası pompanın her devreye girişinde bir hava şarj cihazı vasıtası ile temin edilen bir hidrofordur. Daha ziyade apartmanlarda ve küçük sanayi tesislerinde kullanılır.

Hidrofor pompasının su basma tarafından yastıklama havasım temin eden hidroforlardır. Bu sistemlerde pompanın su basma tarafına bağlı olan bir hava şarj cihazı vasıtası ile pompanın her devreye girişinde bir miktar hava hidrofor tankı içine basılmaktadır.                                                          

Hidrofor tankı içine basılan fazla hava yine tank içine yerleştirilen bir iğne supaplı şamandra vasıtası ile tahliye edilebilmektedir. Sistemin avantajları, her tür su pompasında kullanılabilmesi, su emiş problemleri olmamasıdır. Şehir su basıncının yeterli olduğu durumlarda suyun doğrudan binaya gitmesi için bypass bağlantısı yapılır. Bu durumda hidrofor devre dışı kalır.

B-) Hava Kompresörlü Hidroforlar

Hidrofor tankına alınacak yasaklama havası bir hava kompresörü vasıtası ile temin edilir. Daha ziyade büyük tesislerde (tank hacmi 2000 litreden fazla olan yerlerde) hava şarj cihazları ile yeterli hava temin edilemeyen yerlerde kullanılır. Daha ziyade endüstriyel tesisler ile büyük sitelerde kullanılmaktadır.

Dezavantajları; fazladan hava kompresör bedeli, kompresör bakım problemleri ve hava kompresörünün gürültüsüdür.
 

Bu tip hidroforların çalışma prensipleri şu şekildedir: Su seviye kontrol cihazının (tağdiye cihazı veya seviye elektrodu) seviyesine kadar su basılır. Hava hattı üzerinde bulunan selenoid vanaya kumanda eden basınç otomatiği alt işletme basıncının biraz üzerine ayarlanır ve tanka hava basılır. Pompaya su seviye kontrol cihazı yol verir. Hidrofor tankındaki basınç, basınç otomatiğinin ayarlandığı üst işletme basıncına gelince pompa, basınç otomatiği tarafından devreden çıkartılır. Başka benzer sistemlerde hidrofor tankındaki alt ve üst seviye iki ayrı seviye kontrol cihazı tarafından kontrol edilen hava basıncında bir basınç şalteri (presostat) tarafından kontrol edilir. Bu sistemin dezavantajları, hidrofor tankındaki alt üst su seviyelerinin sabit kalmasından dolayı herhangi bir sebeple işletme basınçları değiştirildiğinde alt ve üst işletme basınçları arasındaki farkın kontrolü elden çıkar. Burada fark sabit sıcaklıktaki gazlarla ilgili Boyle Marıotte Kanunu gereğince P1 x V1 = P2 x V2 şartlarına tabi olarak değişir.

C-) Membranlı Basınç Dengeleme Tanklı Paket Hidroforlar

Paket tip hidroforların bünyesinde bulunan küçük hacimli membranlı basınçlı tanklar, birkaç litreden 25 litreye kadar çeşitli hacimlerde kullanılmaktadır. Bu tankların amacı aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi su 1 numaralı bölümden membranı şişirerek 2 numaralı bölmedeki gaz hacmini devreyi kesme basıncına kadar sıkıştırarak elektrik motor devresini açarak sistemi durdurur. Su tüketimine rağmen sistem devreye girme basıncına kadar pompa çalışmayacaktır.

Yastıklama havasının suda eriyerek gitmesini engellemek için bir lastik membran vasıtası ile su ile havanın teması engellenmekte böylece tekrar hava şarjına ihtiyaç kalmamaktadır. Lastik membran basınçlı bir kabın (tüp) içine yerleştirmekte bir tarafına bir supap vasıtası ile hava basılmakla bu tüp hidrofor pompası ile irtibatlandırmaktadır. Sistemin kapasitesi arttıkça hidrofor pompası ile irtibatlı tüp sayısı artmaktadır.

Bu sistemin avantajları, ucuz oluşu, az yer işgal etmesidir.

Bu sistemin dezavantajı ise basınç şalteri, salt elemanları, pompanın çok sık devreye girip çıkması neticesi çabuk bozulması, tüpteki lastik membranın zamanla yarılması, tüpte sıkıştırılmış havanın zamanla kaçması, bir musluk açılması ile birlikte hidroforun devreye girmesinin getirdiği rahatsızlıktır.

Sistem kademeli pompa guruplu yapılırsa nisbeten iyi sonuçlar vermektedir. Bu sistemde ufak su sarfiyatında ufak kapasiteli birinci pompa devreye girmekte, daha fazla su ihtiyacında ikinci pompa devreye girmektedir. Böylece pompaların saatteki devreye giriş çıkış sayısı da azalmış olmaktadır.

Membranlı hidroforlar yangın hidroforu olarak kullanılabilir. 1-2 dairelik konutlardan 40 –50 dairelik apartmanlar için de ideal bir hidrofordur. Membranlı hidroforlar genellikle konutlarda kullanılmaktadır.

BOYLER İLE SICAK KULLANIM SUYUNUN HAZIRLANMASI

Degişik ısı kaynaklarından alınan suyu depolamaya , ihtiyaç olundugunda kullanmaya yarayan...

Devamı

SU ŞARTLANDIRMA SİSTEMLERİ

Su şartlandırma kaynaktan alınan suyun hazırlanarak, enerji üretiminde, ısıtma soğutma siste...

Devamı

SU DEPOLAMA VE POMPALAMA SİSTEMLERİ

Kullanım suyunun depolanması ve ihtiyaç anında kullanılabilmesi için yapılan sistem...

Devamı

ATIK SU SİSTEMLERİ

Evsel  ve endüstriyel atık su arıtma tesisleri olarak ikiye ayrılırlar.

 ...

Devamı

HAVUZ VE SAUNA SİSTEMLERİ

Havuzların kullanımı çok eski zamanlara dayanmaktadır.  Milatta...

Devamı